Licens til følgende programmer:

Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Adobe Flash
Adobe Dreamweaver
Adobe Fireworks
Adobe Contribute
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe Soundbooth
Adobe Encore
MS Word
MS Excel
MS PowerPoint
MS Access
MS Publisher

Har en del års erfaring i brugen af InDesign, Photoshop, Acrobat, Word, Excel, PowerPoint og Publisher.

De øvrige ovennævnte programmer har jeg dog også erfaring med, men ikke i en sådan grad at jeg vil kalde mig superbruger.Faglig baggrund:
(Kortfattet)
25 års erfaring med digital billedbehandling til tryk.
36 års erfaring med layout og formfremstilling mv. til farvetryk.
1969-1991 ansat på trykkerier, reklamebureau og i en kort periode heraf som fotograf.
1992-2008 ansat i marketingafdelingen
i en stor dansk rådgivervirksomhed.

Grafiker (typograf/typotekniker).
Diverse merkonomkurser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Hvem og hvad er jeg?

Frelance grafiker. Udlært som typograf, og har været med hele vejen, lige siden offsettens barndom. Senere kom det til at hedde typotekniker, og nu hedder det grafiker. Skæbnen har villet, at jeg altid har været heldig, at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og har derfor hele tiden været én af de første, til at komme med på den nyeste teknologi inden for faget.

Har senest, og indtil start som selvstændig, arbejdet som grafiker i marketingafdelingen hos en af de virksomheder der nu er blandt mine kunder.

Har arbejdet med grafiske programmer på PC og Mac siden sidst i '80erne. Først på trykkeri, senere på reklamebureau og i '92 søgte jeg job i marketingafdelingen i en stor rådgivervirksomhed, hvor jeg efterfølgende har arbejdet lige indtil jeg startede som freelancer for godt 3 år siden.

Konvertering af filformater
Som jeg havde håbet på, lå der i jobbet i marketingafdelingen nogle gode udfordringer og udviklingsmuligheder i, bl.a. at overføre forskellige filformater fra de PC-programmer som fx ingeniørerne arbejdede i, til mine grafiske programmer på PCer, og videre til trykkeriernes programmer på Mac. Herunder også tegntabeller, som jo i den udvidede del også er forskellige på Mac og PC, og kan give nogle overraskelser i teksten. - En del af mine forudsætninger for at kunne gøre dette var, at jeg på Skive Handelsskole havde læst merkonomkurserne Administrativ Databehandling I, II og III, hvor andet år hovedsageligt bestod af programmering. - Dette har givet en god forståelse for, hvilke filformater der skal bruges til forskellige formål. Har også stor erfaring med at lave filer til brug i Office-programmerne, samt tekniske programmer som MapInfo og AutoCad etc.

Brug af data fra bl.a. Excel og Word
I en årrække har jeg også lavet den grafiske dal af koncernens årsrapport. Her har jeg også fordel af ovenstående, i forbindelse med konvertering fra Excel og Word mv. til InDesign. Endvidere har jeg her haft fordel af bl.a. at have læst merkonomkurserne Virksomhedsøkonomi samt Internt og Eksternt Regnskabsvæsen, i forbindelse med at lave den grafiske opstilling af regnskabssiderne. Her er det en fordel at kunne læse og forstå et regnskab.

Farvekorrektion i eksisterende pdf-filer
Pdf-filer lavet fra fx Word, PowerPoint etc. kan jeg konvertere til CMYK, og efterfølgende korrigere farverne heri, hvis dette er nødvendigt. Kan også lave efterbehandling af billeder i pdf-filen, med alle de muligheder der ligger i Photoshop. Har i det hele taget stor erfaring i at rette farver i billeder til tryk, så man undgår den typiske violetfarvning af de bå nuancer, samt det kedelige olivne skær der ofte lægger sig over de grønne nuancer, og dermedgør billederne flade.

Arbejde efter designmanual
Min tid i marketing har også lært mig at læse og se linjerne i en designmanual, og arbejde kreativt inden for en designmanuals rammer. Bl.a. også at forstå vigtigheden af, at kreativitet ikke må udvikle et design hurtigere, end at omgivelserne kan nå at opfatte designets linjer, uden nødvendigvis at have set alle udviklingstrin. (Uden at jeg dog har haft en finger med i spillet, så er Shells logo et godt eksempel på dette. Shells logo startede som en muslingeskal i sort/hvid, og er endt hvor det er i dag, uden at ændringerne har gjort kunderne i tvivl om, at det er det samme logo). -Har et par gange været med i processen med udarbejdelse af nyt design og designmanual.

Digital tryk
Har også arbejdet med digital tryk i marketingafdelingen, først på Xerox, og senere på Konica Minolta. - Da der så efterfølgende, kom eksterne leverandører der var konkurrencedygtige på pris/kvalitet, valgte koncernen en billigere farvekopiløsning med maskiner fra Sharp, og derfor samtidig at lægge digital tryk ud til eksterne leverandører for at bevare kvaliteten herpå.

Web
Var på mit første kursus i fremstilling af hjemmesider i 90'erne, før det blev almindeligt at tale om internettet. Det var i programmet Hotdogs barndom, hvor det meste var i kode. Dette har jeg haft glæde af senere, for når noget ikke vil makke ret, så retter jeg bare i koden. Har lavet hjemmesider for andre og er pt. webmaster for Nibe Havn og Nibe Sejlklub, men har desværre ikke fået gjort så meget ved min egen hjemmeside endnu. - Har stor erfaring i at lave forskellige filformater til web.

Displays til messestande
Endvidere har jeg deltaget i opstilling af messestande, samt lavet grafiske elementer som posters og plancher/baner til popup-systemer til standene.

Lidt "gammel" historie
I DTP'ens ungdom, først i '90erne, var jeg også ude og demonstrere DTP-systemet på PC, på vegne af den leverandør der havde leveret til det trykkeri jeg var ansat hos. Dengang var det i programmerne Picture Publisher til billedbehandling, og Xerox Ventura til ombrydning og layout.
Var også dengang underviser i fagforeningens (Dansk Typograf Forbund) "DTP-værksted", hvor jeg på Mac underviste kollegaer i programmerne Quark XPress, Photoshop og FreeHand.

 

NJ får det bedste frem i dine billeder

Har erfaring med farver, helt tilbage fra filmreproens tid, og begyndte med digital billedredigering tilbage sidst i '80erne. Den forskel der er mellem farvelaboratoriernes og trykkeriernes farvestandard, har jeg også en løsning på. Forskellen skyldes at den magenta trykfarve har en større punktbredning end de andre farver, og dette er særligt synligt i mellemtonerne. Dette har en tendens til bl.a. at give et violet skær i himlen og lægge et olivent skær hen over de grønne nuancer, hvis der ikke bliver korrigeret for dette når der ændres til CMYK.

Korektion af farverLysnet og read eyeLysnet og farvekorrektion

Ved at føre musen hen over det første billede, kan du se forskellen mellem den farvestandard der giver gode billeder på fotolaboratorier og den der giver det på trykkerierne.

Ved at føre musen hen over de følgende 2 billeder, kan du se hvordan røde øjne kan repareres, og hvordan farverne kan trækkes frem igen, når billederne gøres lysere. Samtidig bevares nuancerne i de lyse områder, uden at disse bliver brændt væk eller misfarvet, hvilket ofte sker hvis man bruger en automatisk funktion i et billedbehandlingsprogram.